Realisations

Zhodnocení potravinových odpadů díky modulárnímu šroubu Archimedys

16 Nov 2017, by Admin in úspěchy Archimedys

Udržitelný rozvoj a boj proti znečištění a za ochranu životního prostředí představují hlavní problémy 21. století. Nárůst počtu obyvatel a světové produkce podstatným způsobem zvyšuje množství odpadu. Zpracování odpadů je v současné době velkou výzvou pro společnosti ve všech obchodních sektorech.

Jádrem procesu energetického přechodu je využívání obnovitelných zdrojů energie a řízení spotřeby energií.

Právě v této souvislosti dnes představuje zhodnocení odpadů, a to především jejich energetické zhodnocení, prostředek řízení odpadů, na který by se měly společnosti zaměřit.

Firmy v potravinářském průmyslu produkují velké množství organického odpadu, které je třeba zpracovat. Tradiční metody, které jsou založeny na odvozu těchto odpadů externími firmami a pak zpracovány na jiném místě mají své nedostatky – jak z pohledu vysokých finančních nákladů, tak z pohledu dopadu na životní prostředí (vysoká produkce uhlíku).

Náš zákazník, společnost SEaB Energy, specialista na zelené energie, vytvořil jednotku pro využití odpadů a zařízení, které pomocí fermentace organického odpadu vyrábí bioplyn. Tento bioplyn se používá k výrobě tepla, elektřiny a paliva pro některá vozidla.
Společnsot SEaB Energy vybavila své kontejnery modulárním šroubem Archimedys: je umístěn na dně násypky a představuje pro společnost četné výhody.

Díky jednoduché a kompaktní konstrukci má šroub Archimedys sníženou hmotnost ve srovnání s běžným ocelovým šroubem. Výsledkem je snadná instalace a tichý provoz!!

Zvláštní geometrie modulů Archimedys navíc umožňuje provoz bez podpůrných ložisek.

Díky systému jednotlivých modulů stačí v případě opotřebení vyměnit jen poškozený modul, nikoliv celý šroub: bez potřeby svařování a bez zbytečně dlouhého přerušení výroby způsobeného delším zastavením zařízení. Podstatně se tak snižují náklady na údržbu.

Za zmínku také stojí vysoká odolnost materiálu použitého na šroub Archimedys proti korozi a proti abrazi.

Modulární šroub Archimedys představuje opravdovou technologickou revoluci a proto také v roce 2011 obdržel Prix de l’Innovation industrielle (cena za průmyslovou inovaci)