Realisations

Omezení velikosti částic v dopravníku s Archimedovým šroubem.

22 Zář 2014, by Samir Osmani in úspěchy Archimedys

Velikost šroubového dopravníku nezáleží jen na požadované hodinové kapacitě, ale také na rozložení dopravovaných částic materiálu. Velikost částice je definována jejím největším rozměrem. Přesnější definice velikosti by bylo změření průměru kroužku, kterým by částice prošla. Pokud částice není kulatá, je třeba vycházet z nejdelšího rozměru. Důležité je také chování částic v dopravníku. Některé materiály mají tvrdá zrna, která se při průchodu dopravníkem nerozbijí. Jiné materiály mohou mít zrna tvrdá, ale drobivá, která se zmenší při průchodu dopravníkem a sníží tak průměrnou granulometrii přepravovaného materiálu. Další materiály mohou být velmi drobivé, které se lehce rozdrolí při průchodu dopravníkem.

Jsou definovány 3 velikostní třídy:

Třída 1 Směs částic velké a malé velikosti, v níž ne více než 10% jsou zrna mezi maximální velikostí a poloviční velikostí oproti maximu a 90% jsou zrna menší než poloviční velikost maximální velikosti.

Třída 2 Směs částic velké a malé velikosti, v níž ne více než 25 % jsou zrna mezi maximální velikostí a poloviční velikostí oproti maximu a 75 % jsou zrna menší než poloviční velikost maximální velikosti.

Classe 3 Směs částic v níž pouze 95 % a více jsou zrna mezi maximální velikostí a poloviční velikostí oproti maximu a 5 % a méně jsou zrna menší než desetina maximální velikosti..

Tabulka « Tableau 8 Taille maximale des grumeaux » ukazuje maximální doporučenou velikost pro každý průměr šroubu a 3 třídy rozložení velikosti částic. Koeficient R, je průměrný faktor velikosti použitý pro stanovení rozměrů normálních šroubů. Může také posloužit jako vodítko pro propočet speciálních šroubů.

Vliv velikosti částic na šroubový dopravník.

R=(poloměrová vůle, mm)/ (velikost zrna,   mm) Doporučená velikost částic v dopravníku ukazuje tento vztah.

Vliv velikosti částic na šroubový dopravník.

Vliv velikosti částic na šroubový dopravník.

Maximální velikost částic

šroub

Průměr v mm

(palcích)

Vnější průměr středu modulu

Mm

Poloměrová vůle

mm

Třída 1

10% velkých zrn

Koeficient R=1.75

Max velikost. (mm)

Třída 2

25% velkých zrn

Koeficient R=2.5

Max. velikost. (mm)

Třída 3

95% velkých zrn

Koeficient R=4.5

Max. velikost (mm)

50,8   (2) 24 13 6 3,8 2,5
76,2   (3) 30 25 13 6 2,5
101,6 (4) 39 33 17 13 6
150     (6) 57 49 31 19 13
228,6   (9) 57 86 57 38 19
304,8   (12) 104,4 102 70 50 25