Materiaal database

Karakteristieke stroom eigenschappen van het materiaal

Elk materiaal heeft zijn eigen karakteristieken waarmee rekening gehouden dient te worden bij de keuze van uw toepassing. Onze technische service kan u helpen bij voorkomende gevallen.

Ga naar onze WIKI materiaaldatabse (Engels)